Black Bottle Coffee_HCM

Project Info

  • Construction Date

    6/2018

  • Category

    Bar-Coffee

Chuỗi BLACK BOTTLE COFFEE
Chủ đầu tư: BBC Group
Thiết kế – Thi công và Nội thất bởi #NETXANH