Nét Xanh kiến tạo không gian sống hài hoà, thuận tự nhiên trong từng thiết kế nhà phố