AMAZING COFFEE – 35 THĂNG LONG

Project Info

  • Construction Date

    2018

  • Category

    Bar-Coffee

Chuỗi AMAZING COFFEE
AMAZING COFFEE – 35 THĂNG LONG
Chủ đầu tư: GBU VIET NAM
Thiết kế – Thi công và Nội thất bởi #NETXANH

AMAZING COFFEE
Tây Nguyên giữa Sài Gòn bận rộn
Điểm hẹn của những doanh nhân và nghệ sĩ
Nơi giao lưu và hội tụ của những ý tưởng đột phá
Nơi thăng hoa của những đam mê sáng tạo