Kệ hoa

Description

Kệ hoa
Chất liệu: sắt sơn công nghiệp (màu đen)
Cao: 70cm; ĐK: 18cm
Giá: 350.000/ kệ